Murat Bardakçı'ya İki Eleştiri

Gönderen Açuk Bitig , 30 Mart 2011 Çarşamba 19:58

İnsanın konuşurken hata yapması yazarken hata yapmasından çok daha kolaydır. Biz de bu yüzden Açuk Bitig'de daha çok yazılarda yer alan hatalara yer veriyoruz. Ancak konuşmalardaki hatalar da sık sık dile getiriliyorsa, artık o hatanın da eleştirilmeye değer olduğuna kanaat getiriyoruz. Kendinden ve bilgisinden emin olan Murat Bardakçı'nın iki hatasını da bu nedenle, onun üslubuna göre daha hafif bir üslupla tespit ve teşhir etmek niyetindeyiz.

MUHTESİP: Türk Yazıtları

Gönderen Açuk Bitig , 26 Mart 2011 Cumartesi 17:21

MUHTESİP: Türk Yazıtları: "Selahattin Duman bugünkü yazısını tarihsel atıflarla süslemiş: Orhun Kitabeleri en eski yazıtlar.. Bereket ahali yazıyla geç tanıştı.. Tam ..."

Türk Mitolojisinde Yönler ve Simgeleri

Gönderen Açuk Bitig , 25 Mart 2011 Cuma 23:28

Anonim bir felsefe olarak değerlendirdiğimiz Türk mitolojisi ve Türk kozmolojisi, diğer mitolojiler gibi, yıldızlardan ve gökbiliminden önemli ölçüde etkilenmiştir. Gökyüzünün ilahi bir anlam taşıdığı bu sistem içerisinde, evrenin tasarımı evvela bir mekân tasarımıdır. Bu tasarımda evrenin on yönü bulunur: Dört ana yön, dört ara yön, üst yön ve alt yön.

On yön arasında saydığımız dört ana yön, kendilerine has simgelere sahiptir. Doğu, güney, batı ve kuzey yönlerinin birer yıldız, renk, hayvan, vakit, mevsim ve madde (element) simgesi bulunur.

Doğu yönünün rengi mavi, hayvanı mavi ejder (kök luu), mevsimi bahar, vakti sabah, elementi ağaç ve yıldızı Igaç Yultuz olarak adlandırılan Jüpiter'dir.

Kuzey yönünün rengi siyah, hayvanı kara yılan, mevsimi kış, vakti gece yarısı, elementi su ve yıldızı Suv Yultuz olarak adlandırılan Merkür'dür.

Güney yönünün rengi kırmızı, hayvanı kızıl saksağan (kızıl sagızgan), mevsimi yaz, vakti öğle, elementi ateş ve yıldızı Ot Yultuz olarak adlandırılan Mars'tır.

Batı yönünün rengi beyaz, hayvanı ak pars (ak bars), mevsimi güz, vakti akşam, elementi maden ve yıldızı Erklig olarak adlandırılan Venüs'tür.

Tüm yönlerin ortasında bir merkez alan bulunmaktadır. Bu merkezin rengi sarı, elementi toprak ve yıldızı Sarı Orunguluk olarak adlandırılan Satürn'dür.

Mirşanist Tarih 5 - Beyaz Piramit

Gönderen Açuk Bitig , 12 Mart 2011 Cumartesi 17:30

Türkiye'de Kazım Mirşan tarafından meşhur edilen, daha sonra Oktan Keleş'in de üzerinde saha araştırması yaptığı iddia edilen Çin piramitleri (Çin'deki Türk piramitleri, Beyaz Piramit vb. şekillerde de adlandırılıyor.) tarihten mite geçiş gibi ters bir diyalektik izleyen Türk halkının büyük ilgisini çekti. Televizyon kanallarında uzun uzun tartışılan konu, ilgilenenler için aslında o kadar büyük bir gizem değil. Fakat pek az kimsenin işin doğrusunu söylediğini, forumlarda, çeşitli internet sitelerinde yanlış bilgilerin süratle yayıldığını, Wikipedia gibi çok ziyaretçisi olan sitelerde dahi konunun yanlış aktarıldığını düşünerek, bazı harcıâlem bilgileri buraya kaydetmek istedik.