Mirşanist Tarih 7 - Astan Bolıq Diye Bir Yer

Gönderen Açuk Bitig , 16 Haziran 2012 Cumartesi 13:08

Haluk Tarcan'ın bildirdiğine göre, İstanbul şehri M.Ö. 6000 yıllarından itibaren Türklerin etki sahasındadır. Hatta M.Ö. 516 yılında Ürün Beg adlı bir Türk, İstanbul tahtına oturmuştur. İstanbul'un ilk adı "Oy Urum Atın Oyoğ" şeklindedir. İstanbul kelimesi ise yine İstanbul'un Türkçe adlarından "Astan Bolıq" kökenine dayanmaktadır.

Sanıyoruz şuradan başlamak gerek: M.Ö. 6000 yıllarında Türkler henüz tarih sahnesine çıkmamışlardır. Temkinli davranırmış gibi gözüküp Ön-Türk demek, sonra da Ön-Türk kavramını Türk kavramına eşitlemek, ancak bir çeşit fırsatçılık olarak görülebilir. Kağnı nasıl otomobil değilse, Ön-Türk de öylece Türk değildir.

Diğer taraftan, Haluk Tarcan'ın önerdiği "Oy Urum Atın Oyoğ" adı, "oyoğ" kelimesi ile Türkçe kurallarının dışına çıkmaktadır. Tarcan ve Mirşan'ın milattan önce kurulduğunu iddia ettikleri ve aslında M.S. 6. yy'da kurulan Türk (Göktürk, Kök Türük) devletinin yazılı kaynaklarından ve Türkçenin diğer eski kaynaklarından gördüğümüz kadarıyla, Eski Türkçede ilk heceden sonra yuvarlak ünlü bulunmaz. Bunun istisnası ancak tartışma konusu olan ve muhtemelen Türkçe kökenli olmayan birkaç sözcüktür.