Beşinci Mevsim

Gönderen Açuk Bitig , 29 Ocak 2013 Salı 15:34

Türk kozmolojisindeki evren tasarımı on yön üzerinden tarif edilmiştir. Bunlar dört ana yön (kuzey, doğu, güney, batı), dört ara yön (kuzeydoğu, güneydoğu, güneybatı, kuzeybatı), üst yön ve alt yöndür. Bu tasarım içinde mitolojik unsurlar ile desteklenen ve daha büyük önem arz edenler, dört ana yöndür. Bu konuyu "Türk Mitolojisinde Yönler ve Simgeleri" başlıklı yazımızda incelemiştik.

Yukarıda bağlantısını sunduğumuz yazıda belirttiğimiz üzere, evren tasarımının temelini dört ana yön oluşturur. Bu yönler çeşitli simgelerle ilişkilendirilmiştir. Buna göre kuzey yönü siyah, kara yılan, su, gece yarısı, kış ve Merkür tarafından simgelenir. Doğu yönünü mavi, mavi ejder, ağaç, sabah, ilkbahar ve Jüpiter simgeler. Güneyin simgeleri  kırmızı, kızıl saksağan, ateş, öğle, yaz ve Mars'tır. Son olarak beyaz, ak pars, maden, akşam, sonbahar ve Venüs batı yönüne ilişkin simgelerdir.

Açuk Bitig Facebook'ta!

Gönderen Açuk Bitig 15:04

Açuk Bitig'in Facebook sayfası açılmıştır. Facebook kullanıcısı okurlarımız yeni yayınlarımızı arzu ettikleri takdirde http://www.facebook.com/acukbitig adresinden takip edebilirler.