Tartışmalı Kişi Adları 1 - Kağan/Kaan

Gönderen Açuk Bitig , 2 Ağustos 2015 Pazar 04:43

Aynı anlamı karşılamak üzere kişi adı olarak kullanılan Kağan ve Kaan adları arasındaki ayrım, temelde Türkçe ve Moğolca arasındaki bir farka dayanmaktadır.

Yönetime ilişkin unvanlar ekseriyetle coğrafi bölgelerle kaimdir. Bu bölgelerin ele geçirilmesi suretiyle diller arasında sıklıkla el değiştirir ve bu adların kökenini tespit etmek kimi zaman güç olabilir. Bu bâbdan olmak üzere, hükümdar unvanı olarak kullanılan Kağan/Kaan adının kökeni de meçhuldür. Mevcut bilgilere göre kelimeyi ilk kullananlar Siyenpiler (Hsien-pi) olsa da, kelimenin etimolojik açıklamasının Türkçe içinde yapılamaması, farklı bir köken ihtimalini güçlendirmektedir.

Tartışmalı Kişi Adları - Seri Sunumu

Gönderen Açuk Bitig 04:06

Kökeni Türkçe olsun yahut olmasın, Türkiye Türkçesinde kişi adı olarak kullanılan birçok sözcüğün nasıl yazılacağı, okunacağı ve anlamlandırılacağı konusunda tartışmalar mevcuttur. Bu yazı serimizde, kısa notlar hâlinde, bu tartışmalara değineceğiz.

Aslı yumuşak ünlü ile biten ve Türkiye Türkçesinde zamanla sert ünlü ile biter hâlde kullanılan adlar (Mehmet/Mehmed, Murat/Murad vb.) bu seride değerlendirme konusu yapılmayacaktır. Yalnızca belli bir tarihi kişiliğin adı olması sebebiyle kişi adı olarak kullanılan adlar da (Mete, Cengiz, Teoman vb.) bu serimizde değerlendirilmeyecektir.

Tartışmalı adların çokluğu sebebiyle, bu adların tamamı hakkında yazı neşretmemiz mümkün değildir. Ancak, okuyucularımızdan gelen talepler üzerine, yazı serimizi bu talepler doğrultusunda genişletmemiz mümkündür. Hakkında fikir istediğiniz tartışmalı adları bize İletişim bölümünden veya bu yazıya yorum eklemek suretiyle iletebilirsiniz.

Seride ele aldığımız ve doğrusunu tespit etmeye çalıştığımız adların yerleşik olması hâlinde her iki şeklinin de kullanılmasında bir mahzur bulunmadığını, amacımızın bu kullanımlardan birinin yahut birkaçının kullanılmaması olmadığını, ancak tartışmalara açıklık getirmek maksadıyla bu yazıları kaleme aldığımızı ve alacağımızı da şimdiden beyan etmek isteriz.

Keyifli okumalar diliyoruz.