Nedir?

Açuk Bitig, Türk dili, tarihi, sanatı ve mitolojisi konularında yazılar yayımlayan bir internet sitesidir.

Bahsi geçen konularda tarafımıza ait yazılardan başka, diğer araştırmacıların sunduğu bilgilere de, kanuni sınırlar çerçevesinde yer verir. Bu konularda yapılmış araştırmaların, âcizane bilgimiz nispetinde tenkidini de neşreder.

Açuk Bitig, akademik bir çalışma değildir. Fakat yayımlayacağı bilgilerin objektif ve doğru olmasına dikkat eder, tahrifattan kaçınır.