Çin Seddi Neden İnşa Edildi?

Gönderen Açuk Bitig , 5 Aralık 2010 Pazar 03:32

Ch'in Shih Huang-ti'nin aklından ne geçtiğini kim bilir? Belki de çekik gözlü ve ak sakallı bir dede imparatorun rüyasına girmiş ve ona bu seddi inşa ettirmesini söylemiştir. Ancak bizim düşüncemiz, Çinlilerin bu seddi kuzeyli komşularından korunmak umudu ile inşa ettikleri yönünde.

Son derece muhalif, son derece cesur ve son derece bilinçsiz yeni tarih meraklılarının bazılarından duydum. Derler ki bu set Türklere karşı değil, Moğollara karşı inşa edilmiş. Bunu düşünmek lazım.


"Çin Seddi Türklere karşı inşa edildi." diyenlere gelen tepki şu oluyor: "Çin Seddi inşa edildiğinde Türkler ortada yoktu."

Diyelim ki, bu dönemde "Türk" adının henüz ortaya çıkmamış olması sebebiyle, seddin Türkleri durdurmak amacı ile yapıldığını söylemek yanlıştır. Peki, düşünmek gerekmez mi ki Moğol adının ortaya çıkışı, Türk adından da sonradır?

Anlaşılan o ki yerleşmiş görüşleri çürütme amacı ile ortaya atılan nevzuhur tezler, kendi içinde tutarlı olmak zorunda değil. Bilimsel kriterler, ancak "resmi tezler" için geçerli.

Hun dönemi, Türklerle Moğolların henüz birbirinden kesin olarak ayırt edilemeyeceği bir dönemdir. Bu dönemde yapılan Çin Seddi, elbette hem Türklere hem de Moğollara karşı inşa edilmiştir. Bu iki millet, zaten Hun Federasyonu içerisinde müttehit hâlde idiler. Bu toplumların bu dönemde henüz bugünkü adlarını almamış olmaları da, onların var olmadıklarını göstermez.

Unutmamalı ki biz elektriğe elektrik demezden evvel de elektrik var idi.

17 Response to "Çin Seddi Neden İnşa Edildi?"

Bvray Says:

Mulan çizgi filminde "Hunlar" Türkçeye Moğollar diye çevrildi ya. Bunlar da o çizgi filmin etkisinde kalan dünki çocuklar olabilir.

Bence bir taraftan Japon Denizi diğer taraftan Orta Asya cereyan yapmasın diye, üşütmemek için Çin Seddi'ni örmüşlerdir. Nasıl teori ama?

Açuk Bitig Says:

Birçok kişinin tarih bilgisi ne hikmetse olmasını istediği tarih ile paralellik arz ederken, tarihi çizgi filmlerden öğrenenlere dahi saygı duymak zorunda kalabiliriz. En azından ellerinde bir materyal var, değil mi?

Adsız Says:

Çin seddi Büyük Hun İmparatorluğun'dan korunmak için inşaa edilmiştir.

YolluğTigin Says:

Çin Seddi Çinlilerin kendi aralarındaki çekişmelerden dolayı inşâa edildi.

Açuk Bitig Says:

Seddin ötesinde kalan bölgede pek Çin devleti kurulmamıştır. Dolayısıyla bu seddin Çinlilerin arasındaki sorunlara pek etkisi olması da mümkün değildir.

Fakat aksini gösteren bilimsel verilerinizi bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.

Adsız Says:

Moğollar siyasi bir süreç sonucunda oluşmuş bir

toplumdur.Hem ırkbilimi hem de dilbilimi çevçevesinde

bakarsak moğolların hun devrinde hun türkü, göktürk

devrinde de göktürk,uygur devrinde uygur türkü olduğu ortadadır.Zaten bunu

kabul eden moğollarda vardır.

Adsız Says:

Moğol sözcüğünün anlamını bilen var mı?

Adsız Says:

eğer çin içlerinde yaşayan türklerin olduğunu

biliyorsak çin seddinin hiç bir anlamı kalmaz.

Açuk Bitig Says:

Seddin ötesinde yaşayan Türkler olmuşsa da bunlar siyasi olarak gruplaşmış değillerdir. Dolayısıyla Türk orduları seddin kuzeyindedir ve bu nedenle set önem arz eder.

Moğollar elbette siyasi bir süreç sonucunda oluşmuşlardır. Zaten milletlerin oluşması siyasi bir süreçtir. Fakat, Moğollar ve Türkler akraba olsalar da Moğollar hiçbir zaman Türk olmadılar. Eğer Moğollara Türk denirse, aynı şekilde Türklere de Moğol denebilir.

Mesajlarınız için teşekkür ederiz.

Adsız Says:

peki siyasi süreci kenara koyarsak türklerle moğollar arasındaki farklar nelerdir.bunun yanında moğol sözcüğünün bir açıklaması var mıdır ?

Açuk Bitig Says:

Moğol kelimesine cesur vb. anlamlar verilmiştir fakat bunlar muhakkak yakıştırmadır. Sonsuz ateş anlamına gelecek "Menhiyn Gal", etimolojik olarak mümkün gözükmemektedir. Irmak anlamına gelen "gol" kelimesi ile kelimenin bir kısmı belki izah edilebilir ama bunu da ispat etmek gerekir. Dilbilimcilere danışmalı, ancak bizi ikna etmiş bir etimolojik izah yok.

Türklerle Moğollar arasındaki farkların en önemlisi, siyasi süreç hariç tutulursa, dil farkıdır. Biz Moğol derken, Altay dillerinden Moğol dillerini konuşan insanları kastediyoruz. Altay teorisine göre Moğolca ile Türkçe akrabadır, dolayısıyla Moğollar ve Türkler de akraba olmalıdır. Ancak Altay dilleri ilk tasnifte Türk-Moğol-Tunguz dilleri olmak üzere üçe ayrılır.

Bu ayrım şüphesiz zaman geçtikçe kesinleşmiştir ve değil Hunlar, Göktürkler zamanında bile Moğollar ile Türkleri birbirinden kesin hatlarla ayırmak mümkün olmamıştır. Fakat temel olarak Proto-Türk kavimleri ile Proto-Moğol kavimleri birbirinden ayrıdır. Bunlar Eberhard'ın "Çin'in Şimal Komşuları" adlı eserinde de konu edinilmişti. Konuyla ilgili daha detaylı bilgileri güvenilir bir sinolog olan Eberhard'dan temin edebilirsiniz.

Adsız Says:

Kaynak için teşekkür ederim.Bu arada altay dil grububa japonca ve korece de dahil değil miydi?

Açuk Bitig Says:

Japonca ve Korece hakkındaki tartışmalar da devam etmekte. Genel bir kabul sağlanıncaya kadar her iki dilin de Altay dili olduğunu kabul etmek mümkündür.

Adsız Says:

Moğol kelimesi hakkında hep aklıma gelmiştir.Tevrat ta Gog Magog dan Bahsedilir. Bu adın bir yakıştırma neticesinde moğollara söylenmiş olması mümkün müdür.Moğol=Mongol adının bu şekilde oluşmuş olması mümkün mü?

Açuk Bitig Says:

Efsanevi Gog-Magog / Yecüc-Mecüc kavimlerini İç Asya toplumları ile ilişkilendirmek rastlanmamış şey değildir. Türklerin, Tatarların, Moğolların Yecüc-Mecüc oldukları çeşitli zamanlarda çeşitli kişilerce iddia edilmiştir.

Fakat Moğol adı ile Magog adı arasındaki etimolojik bağlantının nasıl kurulabileceği hakkında bir fikrimiz yok.

Adsız Says:

Ben Çin'in Çin Seddini Türk ya da Moğol kuzey barbarlarından(!) korunmak için değil, bu kuzey halklarından ele geçirdiği toprakları kuzey halklarının girişine tamamen kapatmak ve bölgeyi daha rahat Çinlileştirmek için inşa ettiğini düşünüyorum ve artık resmi tarihin "Türklerden korunmak için inşa ettiler" diyen tezine inanmıyorum. İşgali kalıcılaştırmanın yöntemi olarak inşa edildi bence.

Adsız Says:

Murad Adji isimli yazar Çin Duvarının Çin'den Türklerin arasına yapılan göçün kontrol altına alıp engellenmesi için yapıldığından bahsetmiş.

Yorum Gönder