His Story

Gönderen Açuk Bitig , 9 Şubat 2011 Çarşamba 23:09


Ali Öztürk'ün yazdığı, Pozitif Yayınları tarafından basılan "Çağların İçinden Türk Destanları" adlı kitabın tanıtım bülteninde "Tarih kelimesi İngilizce de History, O'nun hikâyesi anlamındadır." şeklinde bir cümle yer alıyor.


Eleştirimiz elbette lokatif ekinin ayrı yazılmasına ve özel ad yerine kullanılan "o" zamirinden sonra gelen çekim ekinin kesme işareti ile ayrılmasına ilişkin değil, cümlenin esasına ilişkin.

"Tarih" kelimesinin İngilizcesinin "history" olduğu doğrudur. Ancak "history" sözcüğü "onun hikâyesi" anlamına gelmez. "Onun hikâyesi"nin İngilizce karşılığı "his story" şeklindedir.

"History", "his story"nin kısaltması değildir. Sözcük Latince üzerinden İngilizceye geçmiştir. Eski İngilizcede "historie", Latincede "historia" şeklinde yer alır.

Plinius meşhur eseri Naturalis Historia'yı yazdığında henüz ortada ne "onun" anlamındaki bir "his" sözcüğü ne "hikâye" anlamındaki bir "story" sözcüğü ne de İngilizce diye bir dil vardı.

Burada konu edilen eleştiri esasında Açuk Bitig'in ilgi alanında bulunmuyordu. Ancak eleştiri konusu hatanın ilgili olduğu kitap ilgi alanımıza girdiğinden, bu yazıyı yazmayı doğru bulduk. Kitabın tanıtım bültenindeki cümlenin yazarını bilmiyoruz. Sanıyoruz ki Ali Öztürk de eserinin tanıtımındaki bu hatadan dolayı dilhun olmuştur.

0 Response to "His Story"

Yorum Gönder