Buda Heykeline Sıçmak

Gönderen Açuk Bitig , 5 Aralık 2010 Pazar 02:25

Din savaşları yalnızca Avrupa'yı ve Ortadoğu coğrafyasını değil, İç Asya'yı da etkilemişti. Uygurlar, Tengriciliği terk ederek Maniheizm ve Budizm inançlarını benimsediler. Daha sonra ise İslam'ı...Bu sürecin bir köşesinde de Müslüman Türklerle Budist Türklerin savaşları yer alıyor. Bu savaşların hakiki sebeplerini araştırmak gerek. Fakat bu savaşlarda dinin ne kadar önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu, aşağıda verdiğimiz şiiri okuduğunuzda siz de fark edeceksiniz:

Kimi içre oldurup
(Gemi içre oturup)
Ila suvın keçtimiz
(Ila suyunu geçtik)
Uygur tapa başlanıp
(Uygurlara yönelip)
Mınglak ilin aştımız
(Mınglak elini aştık)

Tünle bile bastımız
(Geceleyin bastık biz)
Tegme yangak bustımız
(Değme yana pustuk biz)
Kesmelerin kestimiz
(Kesmeleri kestik biz)
Mınglak erin bıçtımız
(Mınglak erin biçtik biz)

Kelnizleyü aktımız
(Sellercesine aktık)
Kendler üze çıktımız
(Kentler üstüne çıktık)
Furhan evin yıktımız
(Tapınakları yıktık)
Burhan üze sıçtımız
(Buda üstüne sıçtık)

Notlar:
1- Transkripsiyon Ahmet Bican Ercilasun'un "Türk Dili Tarihi" adlı eserinden alınmıştır.
2- Anlamlandırmada, A. B. Ercilasun'un çevirisi, hece veznine uymak kaygısı ile kısmen değiştirilmiştir.
3- Fotoğraf, Tokyo Ulusal Müzesinde bulunan bir Buda heykelini göstermektedir.

3 Response to "Buda Heykeline Sıçmak"

Adsız Says:

Melih Gökçek'in sanat anlayışının kökenlerini buradan çıkarmak mümkün.

Adsız Says:

Kim ne derse desin akıcı bir şiir.

uğraşı Says:

Türk tarihinin bilinen ilk resimli kitabının ilk sayfası da Maniheist bir Türk rahibine saldıran Müslüman Karahanlı Türklerinin askerlerini betimler. Kitap, yıkılmış Mani manastırlarından çıkarılmıştır...

Yorum Gönder