Mirşanist Tarih 1 - Genel Bir Bakış

Gönderen Açuk Bitig , 16 Aralık 2010 Perşembe 03:53

Son on yılda Türk tarihinin eski devirlerine ilişkin tezlerin iki zıt kutuptan birinin müntesibi olmak zorunda olduğuna dair bir algı oluşmuş gibi gözüküyor. Bu algının köklerini araştıracak olsak, 1930'lardan bahsedebiliriz. Hatta meseleyi tarih yazımı ile iktidarın ilişkisine getirip asırlar öncesine de gidebiliriz. Ancak bizim bu serideki yazılarımız son döneme ilişkin olacak.

Devlet tarafından kabul gören tezlerdeki aksaklıklara duyulan tepkilerin makul sınırları aşıp en basit hakikati dahi inkâr eder hâle gelmesi şüphesiz rahatsız edicidir. Bunun karşısında, metodoloji desteğinden yoksun, akademik yeterliliği olmayan, efsaneye dayanan tezlerin bulunması, ayrıca rahatsız edicidir.

"Mirşanist tarih" tabiriyle kastımız, İslam öncesi Türk tarihi ve bilhassa Proto-Türk tarihi hakkında son dönemde ortaya atılan tezlerdir. Mezkûr tezlerin ortak noktasını, Türk tarihini ilmi usullerle desteklenemeyecek verilerle olduğundan daha eskiye götürmek, yazının icadını Türklere mal etmek gibi iddialar oluşturuyor. Turgay Tüfekçioğlu, Haluk Tarcan, Oktan Keleş gibi isimler tarafından da savunulan bu tezlerin en meşhur savunucusu Kazım Mirşan olduğundan biz de bu anlayışı "Mirşanist tarih" olarak tesmiye ettik.

Açuk Bitig, "Mirşanist Tarih" başlığını taşıyan yazılarında bu tezlerin eleştirisine yer verecektir.
0 Response to "Mirşanist Tarih 1 - Genel Bir Bakış"

Yorum Gönder